Google+ شرایط استفاده از تخفیف

انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه lenzor انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook انجام پایان نامه googleplus  درخواست همکاری انجام پایان نامه سفارش پایان نامه 

شرایط استفاده از تخفیف در حق الزحمه:

۱- ماههای خاص کاری: با توجه به ترافیک کاری سنگین در ماههای خاص،‌ طی ماههای فروردین و مهر قیمت ها با ۱۰٪ کاهش و طی ماههای خرداد، دی و بهمن ماه قیمت ها با ۱۰٪ افزایش  نسبت به مبنای فوق محاسبه خواهد شد. بنابراین حتی الامکان برنامه تجزیه و تحلیل و آزمون  فرضیات تحقیق خویش را با زمانهای فوق هماهنگ نموده تا از تخفیف بهره مند گردید. (تسویه نهایی باید طی ماه مذکور اتفاق افتد)

۲-  مشتریان قبلی شرکت:  از بین مشتریان قبلی شرکت که از خدمات شرکت بهره برده اند، افرادی که توسط این عزیزان معرفی شوند از ۵٪ تخفیف در حق الزحمه بهره مند خواهند گردید.

۳-  تخفیف ویژه اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاهها: هر یک از اعضای محترم هیات علمی دانشگاهها و یا افرادی که به نوعی به تدریس در دانشگاهها مشغول می باشند،‌ از ۱۰٪ تخفیف بهره مند خواهند شد. بدیهی است (مطابق بند قبل) در آینده هر فردی نیز که توسط ایشان معرفی شود از ۵٪ تخفیف بهره مند خواهد شد.

۴-  تخفیف مضاعف ناشی از گروه دوستان و همکلاسی ها یا معرفی استاد:  در صورتی که یک گروه از دوستان یا همکلاسی ها یا گروهی از شاگردان یک استاد (با معرفی استاد) همزمان اطلاعات و داده های خویش را عرضه و درخواست تحلیل آماری نمایند به ازای هر عضو گروه ۵٪ تخفیف به تمامی اعضا تعلق می گیرد. مثلا در یک گروه چهار نفری، هر کدام ۲۰٪ تخفیف خواهند گرفت. (تسویه تمامی اعضا حداکثر طی ۲ ماه انجام شود).

۵-  افراد با شرایط مالی خاص: محققان و دانشجویان محترمی که نیاز به خدمات شرکت داشته و بضاعت مالی برای پرداخت نداشته باشند، در صورت ارائه مدرکی از نهادهای مرتبط (کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی و . . . )  از تخفیف حدودا  ۲۵  درصدی در قیمتهای فوق بهره مند خواهند شد.

۶- در صورتی که پژوهشگر در حین انجام تجزیه و تحلیل توسط گروه و قبل از تسویه حساب، شخص دیگری را به گروه جهت انجام پروژه معرفی نماید،

از تخفیف ۱۵ درصد گروه آموزشی پژوهشی پویشگران جنوب بهرمند خواهد شد.