Google+ انجام پایان نامه | ارتباط اعتیاد و بزهکاری

انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه lenzor انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook انجام پایان نامه googleplus  درخواست همکاری انجام پایان نامه سفارش پایان نامه 

انجام پایان نامه | ارتباط اعتیاد و بزهکاری

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه | ارتباط اعتیاد و بزهکاری

تعداد صفحات : 25 صفحه

ويژگي هاي شخصيتي فرد معتاد موجب مي گردد كه وي نامزد خوبي براي اعتياد باشد . چنين افرادي معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، كژخلق ، از نظر عاطفي بي ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالي و خود شيفته اند . آنان همچنين طبعي بي قرار عصيانگر دارند و داراي احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعي اند . به گزارش راجي و همكاران ، احساس اضطراب و گرايش هاي افسردگي ، حساسيت هاي عاطفي ، بيزاري ، احساس بي كفايتي و و تنهايي در معتادان ديده مي شود كه تمايلات روان نژندي و ضد اجتماعي را درآنان مشخص مي سازد . فرجاد در كتاب جامعه شناسي انحرافات و مسائل اجتماعي چنين اظهار مي دارد : معتاد كسي است كه عادت به مصرف دارو دارد و در نتيجه ي مصرف كه نياز جسمي و رواني اوست اخلاق عمومي ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر مي اندازد . اغلب معتادين ناگزيرند زندگي خود را از راه هاي نادرست چون دزدي ، تجاوز ، آدم كشي ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمين كنند و اين خود به افزايش كج روي و انحرافات اجتماعي در هر جامعه كمك مي كند و چون قيمت مواد مخدر بي نهايت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزيرند كه با انجام فعاليت هاي غير قانوني و نامشروع مواد مورد نياز خود را تأمين كنند .
ارتباط مصرف سيگار با بزهكاري
رابطه ي بين استعمال دخانيات با ساير جرايم ، بايد به موضوع نياز به اثبات استقلال در ميان مجرمين اشاره شود . در واقع اين افراد سيگار را به عنوان نمادي از ابراز وجود مورد استفاده قرار مي دهند . در تحقيقي درباره ي كودكان خياباني در يكي از شهرستان ها معلوم شد كه ٩٠% يك
نمونه ي ٤٣ نفري از اين كودكان سيگاري اند . بايد توجه داشت كه ميانگين سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هيچ كدام از آن ها به دليل اعتياد زنداني نشده بودند . در بخش ديگري از همين مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سيگار معلوم
شد كه اعضاي نمونه قبل از ١٠ سالگي شروع به مصرف سيگار كرده اند و ٥٠ % نمونه بين سنين ١٠ تا ١٢ سالگي به سيگار روي آورده اند . بايد توجه داشت كه مطابق قانون ، ولگردي و خيابان خوابي جرم محسوب مي شود و در ماده ٢١٧ قانون

اصلاح ، موادي از قانون آيين دادرسي ، مصوب شهريور ماه سال ١٣٦١ مجلس شوراي اسلامي و ماده ي ٧١٢ قانون تعزيرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شوراي اسلامي بر اين امر تأكيد و تصريح شده است . از جمله نكات جالب ديگر تحقيق فوق تناسب بين سن آغاز خيابان خوابي و مصرف سيگار است . در واقع فرد به محض ورود به يك
گروه خياباني مصرف سيگار را آغاز كرده است . بخشي از عام بودن مصرف سيگار بين اين كودكان به نحوه ي زندگي آنان بر مي گردد كه به صورت دوره مي نشينند و ضمن دست به دست كردن سيگار ، بحث مي كنند و به تبادل تجارب مي پردازند . مصرف سيگار بين افراد ، الزاماً بيرون از خانه شروع نشده است و در پاره اي از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سيگار را آغازكرده اند . اين امر نشانه اي از مشابهت خرده فرهنگ حاكم بر گروه هاي كودكان خياباني و برخي خانواده هاست . زيرا در هردو گروه كودك احساس مي كند كه با مصرف سيگار به نوعي ابراز وجود كرده است . در يك مطالعه ي ديگر معلوم شد كه هرچه شيوع مصرف سيگار بين والدين بيش تر باشد ، احتمال گرايش فرد به مصرف سيگار نيز زيادتر است .
ارتباط نارسايي هاي مغز و بزهكاري
درباره ي ارتباط نارسايي هاي مغز و بزهكاري ، نوربها
توضيح مي دهد كه :
١ ـ تحقيقات دكتر هيل در آمريكا حاكي از اين است كه يك بزهكار طبيعي داراي منحني مغز طبيعي است .
٢ ـ مطالعه ي ١٤ متهم زنداني در انگلستان معلوم كرد كه
٣٧ % از اين متهمان داراي منحني مغز طبيعي نبوده اند . به خصوص در بزهكاران متمايل به جرائم شديد و پسيكوپاتها اين نارسايي بيش تر به چشم مي خورد .
٣ ـ مطالعه ي پانصد جوان بزهكار در مركز تحقيقات وكرسون در فرانسه نشان مي دهد كه فقط ٨ % از اين گروه داراي منحني مغز غير طبيعي بوده اند .
٤ ـ تحقيقات ديگري در آمريكا توسط بلومبرگ ، باشي و بيبز در مورد ٤٥٢ بزهكار و ١٤٣٢ غير بزهكار انجام شده كه علائم غير طبيعي از نظر نارسايي هاي مغزي نشان نمي دهد .


٥ ـ برعكس ، كين برگ در تحقيقات كلينيكي و راديوگرافي ن . پاند و ب . ني . يودي . توليو آسيب هاي مغزي در ميان بزهكاران را تأييد مي كند . پاند با عكس برداري از مغز ٧٦ بزهكار بالغ در زندان هاي رم و ٣٠ مجرم در مركز مشاهدات بزهكاران جوان به نتايج قابل توجهي رسيده است . اين محقق در ٤٩ % بزهكاران بالغ و ٢٠ % جوانان ، آسيب هاي غالباً مخفي مغز را مشاهده كرده است .
جنسيت و بزهكاري
دانش در مورد جنسيت و بزهكاري مي گويد : جرم شناسان پديده ي بزهكاري زنان را در نژادهاي متفاوت و در سنين مختلف با در نظر گرفتن موقعيت اجتماعي و تاريخي مورد بررسي قرار داده ، همگي اذعان دارند كه در تمام كشورها شمار زنان بزهكار به نسبت مردان مجرم خيلي كم است . در بررسي نوع جرائم ارتكابي زنان توجه به اين موارد حائز اهميت است : ميزان سن = با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي ، وضع سياسي ، اجتماعي و اقتصادي كشورها ، نسبت بزهكاري زنان به مردان در سنين مختلف تغيير مي كند . موقعيت زنان = نسبت بزهكاري زنان در سنين مختلف با توجه به موقعيت زنان نيز تغيير مي يابد . موقعيت مكاني = شمار بزهكاران مؤنث و نوع جرائم ارتكابي آن ها در كشور ها و مناطق مختلف ، شهر ها ، روستاها و حتي در محله هاي يك شهر متفاوت است . نوع جرائمي كه دختران و زنان در سنين مختلف در آمريكا مرتكب مي شوند با نوع جرائم ارتكابي دختران و زنان همسن و سال آن ها در كشورهاي ژاپن و پاكستان يا در قبيله هاي آفريقايي يا برزيلي متفاوت است .

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

برچسب ها: انجام پایان نامه, انجام پایان نامه حقو