Google+ انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر

انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه lenzor انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook انجام پایان نامه googleplus  درخواست همکاری انجام پایان نامه سفارش پایان نامه 

 

انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر نرم افزار| انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر | انجام پایان نامه مهندسی 

 انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر

درس معماری کامپیوتر به چگونگی کارکرد، طراحی و ساخت پایه ای ترین اجزای کامپیوتر می پردازد. این درس با بررسی یک پردازش گر ساده و ابتدایی اصول کارکرد آن را بیان میکند. سپس به معماری های مختلف پردازشگر میپردازد. همچنین به بیان مفاهیم پیشرفته تر پردازشگر مانند cache, pipelining و . . . نیز میپردازد.

در انتهای درس انتظار میرود که بتوان یک کامپیوتر ساده ساخت.

آشنایی با زبان اسمبلی و درس ساختار کامپیوتر به فهم بهتر این درس کمک میکند.