Google+ انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه lenzor انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook انجام پایان نامه googleplus  درخواست همکاری انجام پایان نامه سفارش پایان نامه 

پایان نامه کارشناسی ارشد مستندات مکتوبی است که حاصل تحقیقات و پژوهش های انجام شده توسط دانشجو در طول دوران تحصیل کارشناسی ارشد وی می باشد. پایان نامه ارشد ملاکی برای قضاوت درباره سطح علمی دانشجو و تمایل وی به یادگیری و امور تحقیقاتی و پژوهشی می باشد، لذا چنانچه دانشجو قصد ادامه تحصیل در داخل کشور و یا اخذ پذیرش از دانشگاه های خارجی را داشته باشد اهمیت پایان نامه ارشد و چگونگی انجام شدن آن چندبرابر خواهد شد.

 

تعداد صفحات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

اگرچه کیفیت یک پایان نامه بر کمیت و تعداد صفخات برتری دارد اما به صورت رایج حداکثر تعداد صفحات یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد 150 صفحه در نظر گرفته می شود.

 

نقش استاد راهنما در انتخاب موضوع و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

نقش استاد راهنما در انتخاب موضوع مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد بسیار پراهمیت می باشد چرا که تمامی فصول پایان نامه ارشد تحت تاثیر موضوع آن می باشند و به روز بودن موضوع نیازمند بهرمندی از دانش و اطلاعات به روز در آن زمینه است و این مورد توسط استاد راهنما قابل ارایه می باشد. از آنجاییکه در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می بایست نوآوری و جنبه تحقیق خود را به صورت روشن در پایان نامه عنوان نماید و نمونه ای پیاده سازی شده نیز می بایست ارایه شود چنانچه موضوع پایان نامه ارشد از لحاظ سطح دشواری، مناسب انتخاب نشود می تواند تاثیرمنفی مستقیم بر نمره پایان نامه داشته باشد. پیش از انتخاب قطعی موضوع می بایست تحقیقات و پزوهش های گذشته کاملا مورد بررسی و نقد قرار بگیرند و حدود علمی موضوع موردنظر کاملا مشخص شود.

 

چگونگی نگارش و تقسیم بندی پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه می بایست به صورت واضخ و روشن پژوهش انجام شده را بیان نماید، در ادامه صفحات بسم ا...، تقدیم، تقدیر و تشکر و چکیده ... متناسب با ضوابط پایان نامه های هر دانشگاه، صفحات آغازین یک پایان نامه کارشناسی ارشد می باشند. چکیده پایان نامه بسیار پراهمیت بوده و بسیار تاثرگذار است، چرا که اولین قسمتی که مخاطب و داوران جلسه دفاع پایان نامه با آن روبه رو می شوند چکیده پایان نامه است. نحوه صفحه بندی و چیدمان اجزای آن، شماره گذاری، فونت ها و سایز نوشته، عناوین اصلی و عناوین فرعی و... ازجمله نکاتی هستند که اگرچه رعایت آن ها الزامی می باشد اما پیش از شروع به خواندن مطلب در نظر مخاطب قرار می گیرند.

 

فصل اول پایان نامه: معرفی پژوهشی و طرح مساله

در این فصل دلایل انتخاب موضوع و مسئله موجود مطرح شده و اعداف کلی در ارتباط با پایان نامه انجام شده و فرضیات و محدوده ها مشخص می شوند.

فصل دوم پایان نامه: مروری بر ادبیات گذشته و تحقیقات انجام شده پیشین

ارایه مستندات معتبر از تحقیقات گذشته که مرتبط با موضوع انتخابی می باشند و شرح پژوهش های پیشین در فصل از پایان نامه کارشناسی ارشد قرار می گیرد.

فصل سوم پایان نامه: روش تحقیق و پژوهش انجام شده

شیوه و سبک انجام پایان نامه و تحقیق و پزوهش انجام شده در این فصل ارایه می شود.

فصل چهارم پایان نامه: یافته های پژوهش و تحقیق

بررسی دقیق و علمی پایان نامه انجام شده توسط نمودارها، جداول، آزمون های آماری و... در این فصل کامل شرح داده می شود.

فصل پنجم پایان نامه: نتیجه گیری

در قسمت نتیجه گیری و جمع بندی از موارد گفته شده در فصل های قبلی پایان نامه ارایه شده و کارهای آتی نیز مطرحی می شوند. جمع بندی کلی ارایه شده از نتایج تحقیق انجام شده 1 الی 2 صفحه می باشد.

در انتها فهرست و چکیده و عنوان انگلیسی پایان نامه و ... ارایه می شود.

 

برچسب ها: ارشد