انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook سفارش پایان نامه 

سفارش
تمامی درخواست های انجام پایان نامه که به صورت آنلاین در وب سایت موسسه علمی پژوهشی پویشگران ثبت می شوند دارای اولویت در بررسی و پاسخگویی بوده و کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهند بود.

برای ثبت سفارش به صورت آنلاین از اینجا را کلیک نمایید

 


 

پایان نامه

همکاری مشترک دانشجو و استاد راهنما به صورت مستند و در چهارچوبی مشخص تحت عنوان پایان نامه ارایه شده و دانشجو می بایست در جلسه دفاع آن را ارایه داده و پاسخگو سوالات داوران باشد. پایان نامه یک دانشجو نشان دهنده حاصل دوران تحصیل وی و میزان تسلط او به زمینه علمی و تحقیقاتی وی می باشد. 

به صورت خلاصه پایان نامه شامل شرح مساله موجود و راه حل پیشنهادی، مروری بر تحقیقات و فعالیت های انجام شده در آن موضوع، ارایه راه حل پیشنهادی و نقد و بررسی آن و سپس پیاده سازی و مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج گذشته می باشد. در انتها خلاصه و نتیجه گیری و جمع بندی و پیشنهاداتی برای کارهای آتی نیز ارایه می شود.

ساختار کلی برای انجام پایان نامه:
عنوان (که می بایست به صورت واضخ و شفاف بیان کننده پژوهش انجام شده باشد)
فرم زرکوب روی جلد به فارسی
فرم داخلی جلد به فارسی
بسم ا…
تقدیم (اختیاری)
تائیدیه هیئت داوران
اظهارنامه دانشجو
حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج
تقدیر و تشکر(اختیاری)
چکیده پایان نامه به فارسی
فهرست مطالب
فهرست شامل جداول، نمودارها و شکل ها
فهرست شامل علایم و اختصارات
متن اصلی
نتایج وتحقیقات آتی
پیوستها(ضمیمه۱،‌ضمیمه۲, ... )
لیست مقالات ارایه شده
مراجع و ماخذ
چکیده به انگلیسی
فرم داخلی جلد به انگلیسی
فرم زرکوب روی جلد به انگلیسی
عطف جلد(عنوان و نام نویسنده)
عنوان باید رسا ومختصر باشد.
برگهای خارج از متن پایان نامه
الف- برگه های اولیه
‌1.تاییده هیئت داوران
2.اظهار نامه دانشجو
‌ 3.حق چاپ و تکثیر و مالکیت برنتایج
4.قدردانی و تشکر
5.چکیده
6.فهرست مطالب
7.فهرست جداول و اشکال
8.فهرست علایم و اختصارات
ب- برگه هی انتهایی
1. لیست مقاله های ارایه شده
2. لیست مراجع و ماخذ
3. چکیده انگلیسی
4. فرم داخل جلد به انگلیسی
متن اصلی :
۱- مقدمه
۲- فصل ها
فصل آخر: نتیجه ها، بحث و برداشت از انجام پایان نامه
3- پیوستها
4- جدولها و نمودارها
5- مرجع ها و ماخذ ها