انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook سفارش پایان نامه 

 

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک طراحی جامدات| انجام پایان نامه مهندسی مکانیک | انجام پایان نامه مهندسی

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک طراحی جامدات

معرفی رشته مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات - مقطع کارشناسی

دراجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند« ب» اصل دوم وبندهای 3 و 13 اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام بند 7 اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8 و 9 این اصل و اصول دیگر و به منظور تربیت متخصصان متعهد در صنایع و تبدیل صنایع وابسته به صنایع مستقل و خودکفا، پس از بررسی و پژوهش در صنایع مکانیک " مجموعه کارشناسی مکانیک در طراحی جامدات" با مشخصات زیر در محدوده " دوره کارشناسی" تدوین شده است.
طول دوره تحصیل

طول متوسط دوره این مجموعه 4 سال و نظام آن به صورت واحد است. کلیه دروس این دوره در 8 ترم برنامه ریزی می شود و دانشجویان موظفند یکصد و چهل واحد تعیین شده در این دوره را بنضمام 272 ساعت کارآموزی در واحدهای تولیدی ذیربط اخذ نمایند.
تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد بشرح زیراست:
دروس عمومی 20 واحد
دروس پایه 25 واحد
دروس اصلی 61 واحد
دروس تخصصی 21 واحد
دروس اختیاری 5 واحد
پروژه تخصصی و کارگاه و کارآموزی 8 واحد
نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دوره قادر به طراحی و محاسبه اجزاء و مکانیزمهای ماشین آلات سنگین (کشاورزی، راهسازی، نظامی) نساجی، اتومبیل سازی و موتورهای احتراقی، ماشینهای ابزار و ساخت، صنایع ذوب فلزات، صنایع غذائی و... می باشد.