انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook سفارش پایان نامه 

 

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات| انجام پایان نامه مهندسی مکانیک | انجام پایان نامه مهندسی

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

عرفی رشته مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات - مقطع کارشناسی

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله " ب" اصل دوم و بندهای 3 و 13 اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصل و نیزاجرای اصل سی ام و بند 7 چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8 و 9 این اصل و اصول دیگر و به منظور تربیت متخصصان متعهد در صنایع و تبدیل وابسته به صنایع مستقل و خودکفاء، پس از بررسی و پژوهش در صنایع مکانیک " مجموعه کارشناسی مکانیک در حرارت و سیالات" با مشخصات زیر در محدوده " دوره کارشناسی" تدوین شده است.
طول دوره تحصیل

طول متوسط دوره این مجموعه 4 سال و نظام آن به صورت واحدی است، کلیه دورس این دوره در 8 نیم سال برنامه ریزی می شود و دانشجویان موظفند یکصد و چهل واحد تعیین شده این مجموعه را بانضمام 272 ساعت کارآموزی در واحدهای صنعتی ذیربط اخذ نمایند.
طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است. مدت تدریس هر واحد نظری 17 ساعت و هر واحد آزمایشگاهی 34 ساعت است، و مدت آزمون برای هر واحد حداقل یک ساعت است.
تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140واحدبشرح زیراست:
دروس عمومی 20 واحد
دروس پایه 27 واحد
دروس اصلی 61 واحد
دروس تخصصی 21 واحد
دروس اختیاری 5 واحد
پروژه تخصصی و کارگاه 6 واحد
کارآموزی بدون واحد بوده و دانشجویان موظفند 272 ساعت در دو دوره زمانی مختلف ترجیجاً در تابستان سال سوم وچهارم آنرا بگذارنند
نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دوره قادرند عهده دار انجام طراحی و محاسبه اجزاء و سیستمها در بخش عمده ای از صنایع زیر: مراکز تولید نیروی کارخانه، نیروگاههای حرارتی و نیروگاههای آبی، صنایع اتومبیل سازی و موتورهای احتراقی، تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها و سردخانه، صنایع نفت، صنایع ذوب فلزات، صنایع غذائی، تاسیات آبی و سایر کارنجات تولیدی، و... باشند.
چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود