انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook سفارش پایان نامه 

انجام پایان نامه مهندسی عمران محیط زیست| انجام پایان نامه مهندسی عمران | انجام پایان نامه مهندسی

انجام پایان نامه مهندسی عمران محیط زیست

معرفی رشته مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست - مقطع کارشناسی ارشد

تعریف وهدف:
الف- تعریف : کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دوره ای است آموزشی- پرورشی با تاکید بیشتر بر روی آموزشی، مرکب از تعدادی دروس نظری، کاربردی و آزمایشگاهی و برنامه تحقیقاتی در زمینه مهندسی محیط زیست جهت افزایش اطلاعات کارشناسائی نظیر کارشناسان مهندسی عمران، مهندسی آب، مهندسی شیمی، مهندسی محیط زیست، مهندسی مکانیک و مهندسی بهداشت محیط و نیز ایجاد زمینه کافی جهت درک و توسعه و کاربرد تکنیک های موجود در این رشته .
ب: هدف دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، آموزش افرادی است که دارای توانائیهای لازم جهت طراحی و نظارت برحسن اجرای پروژه های تخصصی در زمینه های مختلف مهندسی محیط – زیست بوده و در ضمن قادر به انجام تحقیقات لازم جهت حل مسائل و مشکلات زیست محیطی کشور باشند. از جمله پروژه های تخصصی در زمینه های مختلف مهندسی محیط زیست محیطی کشور باشند. از جمله پروژه های تخصصی مورد نظر این برنامه عبارتند از:
1- شناخت و کنترل آلودگی منابع آب، خاک وهوا
2- طراحی تاسیسات آب و فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی
3- کنترل آلودگیهای حاصل از مواد زائد جامد
4- برنامه ریز و مدیریت اجرای طرحهای زیست محیطی
طول دوره تحصیل

الف: طول دوره: مدت اسمی این دوره 2 سال می باشد پذیرفته شدگان میتوانند در صورت دارا بودن فعالیتهای مطلوب آموزشی طی 2سال تحصیلی این دوره را به پایان برسانند. نظام آموزشی آن واحدی است. و دروس در 4 نیمسال ارائه میشود. زمان هر نیسمال 17 هفته و مددت تدریس یک واحد نظری 17 ساعت، آزمایشگاهی 24 ساعت، کارآموزی حداقل 68 ساعت است.
ب: برنامه آموزشی و پژوهشی: با توجه به ویژگیهای و تنوع موضوعات در رشته مهندسی محیط زیست، برنامه آموزشی و پژوهشی این دوره شامل موارد زیر می باشد:
1- دروس اصلی(اجباری) 15 واحد
2- دروس اختیاری (انتخابی) : 15 واحد حتی الامکان از دروس مربوط به یکی از گرایشهای مهندسی محیط زیست
3- سمینار2 واحد
4- پایان نامه 6 واحد