انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook سفارش پایان نامه 

 

انجام پایان نامه مهندسی عمران سازه هیدرولیکی| انجام پایان نامه مهندسی عمران | انجام پایان نامه مهندسی

انجام پایان نامه مهندسی عمران سازه هیدرولیکی

طول مدت لازم برای اتمام این دوره دو سال است. حداقل و حداکثر مدت مجاز برای اتمام این دوره مطابق با آئین نامه دوره کارشناسی ارشد می باشد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و کلیه دروس نظری و سمینار و پایان نامه در چهار نیسمال تحصیلی ارائه و انجام می شوند. مدت تدریس هر واحد نظری 17 ساعت وعملی 24 ساعت است.
تعداد واحدها

تعداد واحدهای آموزشی و پژوهشی این دوره 32 واحد است . تقسیم بندی این واحدها به شرح زیر می باشد:
دروس تخصصی اجباری 15 واحد
دروس تخصصی اختیاری انتخابی 9 واحد
سمینار 2 واحد
پروژه (پایان نامه )6 واحد
جمع 32 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دور دارای زمینه کافی برای احراز مشاغل زیر می باشند:
الف: محاسبه و طراحی سازه های منابع آب و سد سازی،
ب: همکاری با مهندسین مشاور سد سازی، منابع آب و مشارکت در طرح و نظارت بر اجرای پروژه های موضوع فعالیت این موسسات
ج: همکاری با وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول اجرای طرحهای عمرانی در زمینه آب رسانی مانند وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها.
ضرورت و توانایی

فعالیتهای صنعتی موضوع این دوره کارشناسی ارشد عمدتاً در ارتباط با فعالیتهای مهندسی عمران ونیز دوره کارشناسی ارشد سازه است. تفاوت فعالیتهای این دوره عمدتاً در نوع تخصص آن در زمینه سازه های آبی است. ضرورت این دوره با توجه به حجم سرمایه گذاری مملکت در صنعت آب و نیاز فوق العاده به جمع آوری و نگهداری ابها و استفاده صحیح از آنها در جهت تامین آب آشامیدنی شهر با تولید برق و نیز تامین توسعه کشاورزی کاملاً مشهود است. حجم فوق العاده سرمایه گذاری در این زمینه طبعاً نیاز قابل ملاحظه ای به متخصصین در زمینه های مختلف ونیز در سطوح مختلف صنعت آب دارد. این دوره برای تامین قسمتی از این نیاز در نظر گرفته شده است.