انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook سفارش پایان نامه 

 

انجام پایان نامه مهندسی صنایع مدیریت فناوری| انجام پایان نامه مهندسی صنایع | انجام پایان نامه مهندسی 

انجام پایان نامه مهندسی صنایع مدیریت فناوری

مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فناوری

این گرایش برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۸۸ در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر راه اندازی شد. دروس این گرایش، شباهت زیادی به دروس ارائه شده در گرایش مدیریت سیستم و بهره وری و رشته MBA دارد. هدف این رشته مدیریت پویا در واحدهای صنعتی و تجاری به خصوص در سطح بنگاه ذکر شده است. این مدیریت نوآوری و فناوری در ارتباط با راهبری و مدیریت مسائلی است که مرتبط با خلاقیت و نوآوری فناوری در سطح بنگاه (موسسه یا شرکت) هستند. این گرایش جدید فقط روی محصولات جدید با تکنولوژی بالا و فناوری روز فعالیت می‌کند. تا به حال در بسیاری از موارد در صنایع ایران کپی کاری انجام شده است اما با این گرایش جدید، در کشور فناوری اجرایی تکنولوژی بوجود خواهد آمد و در واقع نوآوری صورت خواهد گرفت. در کل می‌توان گفت از شروع ایده تا تجاری شدن آن در این گرایش آموزش داده می‌شود. همچنین دانشجویان در این گرایش شناخت مناسبی از مسائل مرتبط با مدیریت فناوری از قبیل مدیریت نوآوری و خلاقیت، مدیریت فناوری و توسعه محصولات جدید،‌ مدیریت دانش و مباحثی از این قبیل پیدا خواهند کرد.