انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook سفارش پایان نامه 

 

انجام پایان نامه مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی| انجام پایان نامه مهندسی صنایع | انجام پایان نامه مهندسی 

انجام پایان نامه مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی

مهندسی صنایع- مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
 هدف دوره:
رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي، اجتماعي به تعليم و تحقيق در زمينه برنامه‌ريزي و طرح سيستم‌هاي مختلف مورد نياز جامعه مي‌پردازد. اين سيستم‌ها عوماً در ابعاد مختلف منطقه، يا كشور مطرح مي‌شوند. سيستم‌هاي حمل و نقل- آب‌رساني و فاضلاب- ارتباطات- انتقال و توزيع كالاها- تأمين و توزيع انرژي- خدمات آموزشي يا بهداشتي از اينگونه‌اند. در كليه اين سيستم‌ها هر يك از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيك سيستم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي به مطالعه، مدلسازي، و تجزيه و تحليل علمي اينگونه سيستم‌ها مي‌پردازد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن‌ها و هم‌چنين با توجه به نياز‌ها، اولويت‌ها، و امكانات جامعه بهترين سيستم را طرح مي‌نمايد.
 نقش و توانايي:
 فارغ التحصيلان اين دوره قادر به انجام فعاليت‌هاي زير خواهند بود:
1- انجام امور برنامه‌ريزي در دو اثر مختلف برنامه‌ريزي سازمان برنامه و بودجه استان‌ها.
2- انجام امور برنامه‌ريزي در وزارتخانه‌ها و ادارات كل (با توجه به گرايش انتخابي)
3- تدريس در مؤسسات آموزش عالي براي تربيت متخصصان برنامه‌ريزي در سطوح كارداني و كارشناسي (با توجه به ضرايب استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و گذران دروس مربوط به تعلميم و تربيت.)
4- انجام امور برنامه‌ريزي در سازمان توليد بزرگ و مشاوره.
 ضرورت و اهميت:
 با توجه به موارد زير ضرورت و اهميت تشكيل اين دوره به منظور ترتيب كارشناسان ارشد متخصص در "مهندسي " روشن مي‌شود:
1- سيستم‌هاي بزرگ عموماً به دليل پيچيده بودن و داشتن ابعاد مختلف و تأثير عوامل متعدد در عملكرد آن‌ها، بايد با استفاده از روش‌هاي علمي دقيق برنامه‌ريزي شوند تا از كارآيي لازم برخوردار و در رفع نيازهاي جامعه توانا باشند.
2- تهيه و اجراي نظام جامع برنامه‌ريزي، بدون وجود متخصص در ين زمينه عملي نيست.
3- برنامه‌ريزي در هر بخش ابعاد مختلفي دارد و نمي‌توان برنامه‌ريزي يك بخش را مستقل از بخش‌هاي ديگر انجام داد. برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي‌- اجتماعي با توجه به تعريف آن مي‌تواند قسمتي از اين مسئله را حل كند.