انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook سفارش پایان نامه 

 

انجام پایان نامه مهندسی صنایع تولید صنعتی| انجام پایان نامه مهندسی صنایع | انجام پایان نامه مهندسی

انجام پایان نامه مهندسی صنایع تولید صنعتی

گرایش تولید صنعتی:
گرایش تولید صنعتی فن به کارگیری مهارتهای تکنیکی− اقتصادی و استفاده ی موثر و نظام یافته از نیروی انسانی، زمان، ماشین آلات، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کیفیت مطلوب است.
 مهندس تولید صنعتی با استفاده از علوم مختلفی که کسب کرده قادر است با تجزیه و تحلیلی که پیرامون برنامه ریزی تولید، کنترل و مدیریت پروژه، کنترل کیفیت، بهبود کارایی تولیدو نیز طرح ریزی های گوناگونی که درواحدهای اجرایی انجام می دهد امکان موثر تر به تولید رسیدن فراورده ها یا عرضه مطلوب تر خدمات راپدید آورد انتخاب ترکیب مناسب ازمحصولات تولیدشده توسط یک کارخانه برای به حداکثر رساندن سود کارخانه، قسمتهای مختلف یک کارخانه به چه ترتیبی ساخته شوند تا حداقل جابجایی مواد ومحصولات رابا حداقل ضایعات داشته باشند،تدابیرلازم برای ثبات کیفیت محصولات کارخانه ،برنامه ریزی و کنترل موجودی ها،کنترل کیفیت،راه های موثربه تولیدرسیدن فراورده ها یاعرضه مطلوب ترخدمات ازکارهایی است که یک مهندس تولید صنعتی می تواند انجام دهد او می تواند به گونه ای یک نظام اجرایی را برنامه ریزی کند که چند هدف متفاوت و گاه متضاد درقالبی بهینه تحقیق پیدا نماید .
مثلا قیمت هاکاهش یافته،ارزش افزوده بالا رفته،حمل ونقل ها کم شده موجودی های محدودتری ذخیره شده ودرعین حال قابلیت اطمینان بالا تری نیز برای حفظ رقابت پذیری وجود داشته باشددرواقع هدف این گرایش تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی است.
هدف از اين گرايش، تربيت کارشناسانى است که بتوانند به تجزيه و تحليل و حل مسايلى از قبيل برنامه‏ريزى و کنترل توليد، کنترل کيفيت، افزايش کارآيى توليد و طرح ريزى واحدهاى توليدى بپردازند.
اشتغال: دانش آموختگان (فارغ التحصيلان) اين گرايش، مى توانند در زمينه هاى زير، کار نمايند:
بررسى مسايل توليدى به صورت نظام يافته و ارايه راه حل، تأمين مواد اوليه و نيمه ساخته، بهره گيرى مناسب از فضا، تجهيزات، نيروى انسانى و زمان، برنامه ريزى توليد، طرح مناسب روش کار، کنترل کيفيت آمارى محصولات، افزايش کارايى توليد و پايين آوردن قيمت تمام شده، ارايه طرح هاى توسعه کارخانه و... . به عبارتى ديگر، فارغ التحصيلان اين گرايش، در بخش هاى مهندسى توليد، مهندسى صنايع، برنامه‏ريزى و کنترل توليد، طرح و توسعه کارخانجات و مؤسسات توليدى و نيز واحدهاى ستاد طرح و برنامه و بهره بردارى و وزارتخانه هاى مربوطه (وزارت صنايع) مى توانند به کار بپردازند.
ضرورت و اهميت:از آنجا که در توليد صنعتى، به فن بکارگيرى مهارت هاى تکنيکى اقتصادى و استفاده مؤثر از نيروى انسانى، زمان، ماشين آلات و تجهيزات، سرمايه، ساختمان و مواد، بالا رفتن کيفيت و... پرداخته مى شود، عدم اطلاع صحيح از موارد فوق، ضرورت و اهميت اين گرايش را روشن مى سازد.
متخصص دراین گرایش با بینش و دیدی فنی تر از گرایش قبلی به مسایل نگاه می کند. کارشناسان این رشته که از نظر فنی نزدیک تر به مهندسین مکانیک (مخصوصا گرایش ساخت و تولید) می باشند ،آگاه به مسایل بهینه سازی ساخت وساز و فراورده های صنعتی و نیز نگهداشت و راه اندازی فنی واحدهای اجرایی هستند.دارای توانایی هایی از قبیل انتقال و مدیریت تکنوژی همین طور حفظ وحراست از آن هستند که به مد د امکانات سخت افزاری  و نرم افزاری در جهت حفظ  و نگهداشت نظام فنی  و اجرایی گام برمی دارند ، با مدیریت تکنولوژی های در دسترس ، یا مواردی که در قالب انتقال تکنولوژی بده بستان می شود سعی در افزودن کمیت و کیفیت فراورده ها و نیز بهره برداری مؤثر از امکانات در دسترس دارند .با استفاده از تجهیزات کامپیوتری و مدارهای منطقی قادر هستند طیف وسیعی از خواست های اجرایی بشر را که بدلیل محدودیت های انسانی به سهولت قابل تحقق نمی باشند را عینیت بخشند.آنها ازمرحله ی طراحی یک ایده ونمونه سازی آن گرفته تا مرحله ی ساخت وتدارک امکانات تولید،همین طورمدیریت مراحل اجرایی، توان خدمت رسانی را دارند. ضمنا ضایعات ومنابع بروزآنها را شناسایی می کنند و می توانند تاثیرات گوناگون آنها را مورد سنجش و ارزیابی قراردهند در واقع هدف این گرایش تربیت تکنولوژیست های کارخانه است . 

آشنائى با دروس تخصصي:
مهندسى فاکتورهاى انسانی:اين درس، نظرى است و در آن با سيستم هاى انسان- ماشين، شناخت فيزيکى انسان، رابطه بدن با دستگاهها، طراحى مناسب وسايل-  که در آن شرايط بدن انسان در نظر گرفته شود و... ، آشنا خواهيد شد. اين درس مى تواند آزمايشگاه و پروژه داشته باشد.
برنامه ريزى توليد:اين درس، يکى از دروس شاخص و از مهم ترين دروس تخصصى شماست که داراى يک پروژه عملى نيز مى باشد. در اين درس، با برنامه ريزى بلندمدت و ميان مدت، مدل هاى ايستا و پويا، برنامه ريزى عمليات و... آشنا خواهيد شد.
کنترل موجودى 2 :در اين درس با مباحث تکميلى موجودى 1، آشنا مى شويد. مواردى مثل روش ها و مدل هاى خاص پيش‏بينى ، برنامه ريزى کلى توليد و ظرفيت، روش MRP و... آشنا مى شويد.
کاربرد کامپيوتر:هدف از اين درس، بالا بردن سطح علمى و افزايش توانايى دانشجويان در استفاده از نرم افزارهاى مهندسى صنايع است. البته در حال حاضر، بسته به شرايط مختلف و در دانشگاه هاى مختلف، نرم افزارهاى متنوعى تدريس مى گردد.
برنامه ريزى نگهدارى و تعميرات:اين درس نيز، يکى از دروس شاخص اين گرايش است. در اين درس، با روش هاى مديريت نگهدارى از ماشين‏آلات، مدل هاى زمانى تعميرات پيشگيرانه آنها، استفاده بهينه از دوره عمر دستگاه و ايجاد سيستم نگهدارى و تعميرات آشنا مى شويد. اين درس داراى يک پروژه عملى است.
اصول مديريت:در اين درس، با مديريت، تاريخچه، اصول مديريت، برنامه ريزى و مدل هاى آن، سازماندهى، سازمانها، عوامل انسانى در مديريت، کنترل و روش هاى آن و... آشنا خواهيد شد.
زبان تخصصى :اين درس، جزو دروس تخصصى هر چهار گرايش است و ضمناً ، از موارد امتحانى کنکورکارشناسى ارشد نيز مى باشد. در اين درس، مطالب متنوعى از دروس مختلف مهندسى صنايع، در قالب دروس انگليسى بيان مى شود.

پروژه طراحى ايجاد صنايع:در اين درس (که بخش عملى آن در واقع، همان پروژه پايانى خواهد بود)، با مراحل کامل طراحى يک واحد صنعتى، از امکان سنجى اقتصادى تا ايجاد واحد صنعتى آشنا مى شويد و يک پروژه عملى نيز، تحويل خواهيد داد.